Cải cách hành chính giúp tiết kiệm 6.300 tỷ mỗi năm

45

Đó là thông tin được công bố tại Hội nghị tổng kết công tác năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021 của Văn phòng Chính phủ, chiều 25/12.

Báo cáo tại hội nghị, Bộ trưởng – Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng cho biết, trong năm 2020, Văn phòng Chính phủ đã trình ban hành 9 Nghị định về điều kiện kinh doanh, nâng tổng số lên thành 50 Nghị định hiện thực hóa các phương án cắt giảm, đơn giản hóa điều kiện kinh doanh. Đến nay, đã cắt giảm, đơn giản hóa 3.893 điều kiện kinh doanh (63%), 6.776 danh mục hàng hóa phải kiểm tra chuyên ngành (đạt 68%), tiết kiệm hơn 18 triệu ngày công, tương đương 6.300 tỷ đồng/năm.

Trình ban hành Nghị quyết 68/NQ-CP với mục tiêu cắt giảm, đơn giản hóa ít nhất 20% số quy định và cắt giảm ít nhất 20% chi phí tuân thủ quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh.

Hội đồng Tư vấn Cải cách thủ tục hành chính đã tổ chức 33 buổi làm việc, hội nghị đối thoại với cộng đồng doanh nghiệp để lắng nghe, kịp thời có biện pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc để kiến nghị xử lý đối với 442 vấn đề. Tổ công tác của Thủ tướng tổ chức 08 cuộc kiểm tra về cải cách thủ tục hành chính và xây dựng Chính phủ điện tử tại các bộ, ngành, địa phương và kiến nghị Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo 22 nội dung để thúc đẩy cải cách.

Trong triển khai Chính phủ điện tử, quán triệt tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng là “nghĩ lớn, nhìn tổng thể, làm nhanh, bắt đầu từ những việc nhỏ nhất”; hiện thực hóa kế hoạch xây dựng Chính phủ điện tử, Văn phòng Chính phủ tiên phong thực hiện văn phòng phi giấy tờ; năm 2020 phát hành khoảng 26.000 văn bản, trừ các văn bản hệ mật, đã phát hành 100% định dạng điện tử, tiết kiệm 148 tỷ đồng/năm.

Trong năm, Văn phòng Chính phủ tiếp nhận hơn 125.000 nghìn văn bản, trình lãnh đạo Chính phủ hơn 13.000 Phiếu trình, trình ban hành hàng trăm Nghị định, Quyết định, Nghị quyết, Chỉ thị, hơn 600 văn bản của Chính phủ, hơn 1.900 văn bản của Thủ tướng…

Phát biểu tại hội nghị, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho rằng, năm nay, Văn phòng Chính phủ làm tốt, có mặt làm xuất sắc, tốt hơn năm 2019.

“Chính phủ chúng ta là Chính phủ phục vụ nhân dân, hướng về nhân dân, hướng về sự phát triển chứ không chỉ quản lý đơn thuần, Chính phủ có uy tín với dân, với hệ thống chính trị thì bộ máy phục vụ, bộ máy làm việc phải tốt, phải có uy tín”, Thủ tướng nói.

Về phương hướng thời gian tới, Thủ tướng nhấn mạnh tinh thần là khắc phục mặt tồn tại, phát huy ưu điểm, đoàn kết, chia sẻ. Theo sát tình hình thực tiễn, các vấn đề nóng, nhạy cảm trong dư luận xã hội để kịp thời đề xuất giải pháp chỉ đạo, điều hành phù hợp. Chủ động phối hợp với các bộ, cơ quan ngay từ giai đoạn dự thảo ban đầu để nâng cao chất lượng, tiến độ thực hiện các chương trình, đề án, báo cáo, tờ trình. Thủ tướng nhấn mạnh yêu cầu chống lợi ích nhóm, tham nhũng chính sách.

Đẩy mạnh cải cách hành chính cùng với lắng nghe ý kiến, kiến nghị phục vụ tốt hơn người dân, doanh nghiệp. Phát huy hiệu quả hơn nữa nhiều kênh thông tin tiếp nhận và trả lời phản ánh, kiến nghị về khó khăn, vướng mắc của người dân và doanh nghiệp.