PVS chuẩn bị giải thể đơn vị lỗ lũy kế hơn 1.800 tỷ đồng

36

Tổng Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật dầu khí Việt Nam – PTSC (mã PVS-HNX) vừa thông báo nhận được văn bản số 106/PTSC CGGV của Công ty TNHH Khảo sát địa vật lý PTSC CGGV (PTSC CGGV) về việc đang tiến hành thủ tục giải thể theo quy định hiện hành.

Năm 2011, Công ty TNHH Địa vật lý PTSC – CGGV được thành lập trên cơ sở liên doanh giữa Tổng công ty CP Dịch vụ kỹ thuật Dầu khí Việt Nam (PTSC) góp 51% vốn điều lệ và Công ty CGGVeritas Services Holding BV (Pháp) góp 49%.

Mục đích của Liên doanh là cung cấp các dịch vụ thu nhận dữ liệu địa chấn hai chiều (2D) và ba chiều (3D) ngoài khơi trong và ngoài phạm vi lãnh thổ Việt Nam. Tài sản của Công ty TNHH Khảo sát Địa vật lý PTSC – CGGV là Tàu địa chấn 3D Amadeus và Tàu địa chấn 2D Bình Minh 02.

Trước đó, Hội đồng Quản trị PVS cũng thông báo việc chấm dứt hoạt động Chi nhánh của Tổng công ty Cổ phần dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam tại Hà Nội tại 142 Nguyễn Khuyến, Hà Nội do tổng công ty thực hiện tái cơ cấu tổ chức hoạt động kinh doanh.

Theo ghi nhận trên báo cáo tài chính quý 3/2019 của PTSC, khoản đầu tư vào PTSC CGGV có giá trị 597,8 tỷ đồng.

Sau 9 tháng đầu năm 2019, PTSC phải chịu khoản chi phí hơn 114,6 tỷ đồng do đánh giá lại tài sản tại PTSC CGGV và khoản lỗ lũy kế là 1.875 tỷ đồng.

Kết thúc quý 3/2019, PTSC báo lãi giảm mạnh từ gần 190 tỷ hồi quý 3/2018 xuống còn hơn 84 tỷ đồng, lũy kế 9 tháng đạt gần 638 tỷ đồng, tăng 71 tỷ so với cùng kỳ.