Tags San xuat muoi

Tag: san xuat muoi

Muối được mùa được giá, diêm dân phấn chấn

Với hiện tượng El Nino khô hạn thuận lợi cho sản xuất muối, cùng với diện tích sản xuất muối tăng lên so với...

Most Read