VDC mở thêm đầu số hỗ trợ khách hàng miễn phí

40

Từ 15/4, Công ty VDC sẽ đưa thêm các đầu số hỗ trợ khách hàng 18001261 và 18001262 vào phục vụ.

Như vậy, với ba số điện thoại: 18001260 (trước đây), 18001261, và 18001262, các số điện thoại hỗ trợ miễn phí này của Công ty Điện toán và Truyền số liệu ( VDC) sẽ tiếp nhận các thông tin, yêu cầu của khách hàng 24/24h, 7 ngày/tuần.

VDC cho biết với việc thêm số hỗ trợ dịch vụ này, các đầu số hỗ trợ được quy hoạch theo đặc tính của từng nhóm dịch vụ để việc tiếp nhận và giải quyết các yêu cầu của khách hàng được nhanh chóng và tập trung hơn.

Nhóm các đầu số được quy hoạch cụ thể như sau:

– Số 18001260 nhằm tiếp nhận và hỗ trợ cho khách hàng về các dịch vụ Internet gián tiếp: Mega VNN (gồm cả e-mail đi kèm account Mega VNN), VNN 1260, VNN 1260P, VNN 1268, VNN 1269, WiMax.

– Số 18001261 thì để tiếp nhận và hỗ trợ các dịch vụ kênh thuê riêng, truyền số liệu, cụ thể là: VNN Internet trực tiếp, Frame Relay, IP-VPN, X25, Server Hosting, Web Hosting, Mail Offline, Acasia.

– Số 18001262 để tiếp nhận và hỗ trợ khách hàng các dịch vụ giá trị gia tăng, như: My mobile, Vinaclean, iFone – VNN Mail Plus, Vn Mail, Mail SMD, Fmail, email server quốc tế, truyền báo, Virtual Office, chế bản điện tử, đào tạo, Inforgate, Wifi, SMS Danh bạ, E – School, dịch vụ quảng cáo của VDC, chứng thực điện tử, Mtalk, Fone VNN, đăng ký tên miền.